Goed gezien

Nieuwe evenementen

Klik hier voor de agenda

Wijzigen werkgegevens

Klik hier voor het formulier

Ledenbestand en ereleden

Klik hier

Forum Corona

Klik hier

+ . X : - ÷ @ O ! » ? * X : * » @ » > * X : # + + . ? * @


header hond

Uitgave van de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten
28 september 2020
picto Algemene Ledenvergadering 20 november

Vanwege de maatregelen en risico’s die nog steeds gelden met betrekking tot COVID-19 heeft het bestuur moeten besluiten om de fysieke bijeenkomst voor de ALV en het najaarssymposium voor vrijdag 20 november 2020 te annuleren.

Omdat er in de vereniging in een boekjaar wel een algemene ledenvergadering moet plaatsvinden, zal er een digitale bijeenkomst middels een livestream worden gehouden. Dit zal plaatsvinden op vrijdag 20 november. Het bestuur is nog aan het onderzoeken hoe een en ander vorm kan krijgen.

Het bestuur betreurt het dat we in 2020 niet in de gelegenheid zijn om fysiek contact te maken met de leden. Door middel van (extra) nieuwsbrieven, het forum op de website en digitale vergaderingen proberen we contact te houden met onze achterban.

Omdat ook het najaarssymposium niet doorgaat, realiseert het bestuur zich dat voor iedereen in 2020 minder scholingspunten kunnen worden ingevuld. De scholingscommissie is bezig om webinars te ontwikkelen die zullen worden aangeboden. Via de nieuwsbrief en de website worden jullie hierover op de hoogte gehouden.

pictoKosten Voorjaarssymposium 2020

Een groot aantal leden heeft bij inschrijving voor het voorjaarsymposium 2020 het inschrijfgeld reeds betaald. Tot op heden zijn deze bedragen nog niet terugbetaald. Om de administratieve werkzaamheden te beperken stelt het bestuur twee opties voor:

 1. Restitutie van het betaalde bedrag: Mail uiterlijk 15 oktober 2020 naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met als onderwerp Restitutie Voorjaarsymposium 2020 en noteer de volgende gegevens: Naam, betaaldatum, rekeningnummer inclusief tenaamstelling van de rekening. Terugbetaling zal in november plaatsvinden.
 2. Voucher voor voorjaarssymposium van 2021. De betaling wordt automatisch geldig voor het voorjaarssymposium. Een mail sturen is niet nodig.
picto Bestuursformatie

Twee enthousiaste leden hebben zich opgegeven als aspirant bestuurslid per 1 september: Daisy Laan en Janicke Deurloo. Daisy en Janicke zullen tot maart 2021 ingewerkt worden.

picto Nieuwe website

Zoals je misschien al gezien hebt is per 1 augustus de nieuwe website voor consumenten, www.orthoptie.nl online gegaan. De PR-commissie en het bestuur zijn enorm trots op deze prachtige website. De website is interactief, levendig, informatief en eigentijds. In de loop van de tijd zullen er zeker nog meer verhalen, folders en video’s te vinden zijn. Ook worden er regelmatig nieuwsberichten geplaatst. Redenen genoeg voor jou en je patiënten om regelmatig op de website te kijken! De website https://www.orthoptisten.info blijft voor de leden.

pictoPrivacyverklaring website

Met ingang van 1 augustus is de privacyverklaring van de website www.orthoptisten.info (interne website) en www.orthoptie.nl (externe website) geactualiseerd. De privacyverklaring is voor beide sites gelijk. Deze vind je hier.

picto Commissie FOZ

De NZa verlengt de regels voor digitale zorg die zijn ingesteld vanwege de uitbraak van het Coronavirus tot eind 2020. Dit betekent dat het telefonisch consult, dat ter vervanging van een orthoptisch herhalingsconsult met de declaratiecode 039814 wordt uitgevoerd, tot 1-1-2021 geldig blijft. Meer informatie kun je op de website van het NZa vinden via deze link.

picto Publicatie artikelen door leden

De Commissie Redactie liet in de nieuwsbrief van 26-06-2020 weten dat de mogelijkheid weer bestaat om te publiceren. De commissie kreeg inmiddels 1 artikel aangeleverd; dit zal binnenkort te downloaden zijn. Verder kreeg de commissie vragen met betrekking tot het verkrijgen van scholingspunten voor registratie in het Kwaliteitsregister.

Een artikel komt in aanmerking om op de website geplaatst te worden als het aan de volgende criteria voldoet:

 1. Taalgebruik
 2. Vorm
 3. Thema/inhoud
 4. Lengte

Ad 1.
Het taalgebruik in de aangeleverde tekst dient correct Nederlands (Engels), op basis van de voorkeurspelling, te zijn. De leesbaarheid dient te worden ondersteund door het juiste gebruik van leestekens. De commissie is bereid daar enige hulp bij te bieden, maar ze herschrijft geen teksten.

Ad 2.
De opbouw van het artikel moet logisch zijn: inleiding, indeling hoofdtekst in paragrafen, conclusies/aanbevelingen, literatuurverwijzing (indien relevant). De opbouw dient van dien aard te zijn, dat het thema helder naar voren komt.

Ad 3.

De inhoud van het artikel moet relevant zijn in het kader van de orthoptie/oogheelkunde. Bij voorkeur dient het nieuwe inzichten te bevatten of een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de orthoptie.

Ad 4.
De lengte van de tekst mag de vier pagina's niet overschrijden, tenzij inhoud en opbouw daar aanleiding toe geven.

Indien een artikel geplaatst is gelden de volgende scholingspunten:

 • volgens de criteria 2015-2020:
  - 15 punten voor een artikel
  - 5 punten voor een casuïstiek
 • volgens de criteria 2020-2025:
  - 7 punten voor een artikel
  - 4 punten voor een casuïstiek

(waarbij de website van de NVvO als nationale uitgave gerekend wordt).
Per product worden slechts één keer punten toegekend.

picto Richtlijn ‘Druppelen voor refractie in cycloplegie’

De nieuwe richtlijn ‘Druppelen voor refractie in cycloplegie’ is verstuurd naar de aanpalende beroepsverenigingen. Vanuit het NOG heeft de NVvO hier een reactie op gehad. Het NOG hecht er waarde aan om aan te geven dat kinderen onder de 1 jaar geen cyclopentolaat 1% toegediend dienen te krijgen. Zij adviseren om in het eerste kopje van de aanbeveling, waarin wordt vermeld dat kinderen jonger dan 6 jaar gedruppeld kunnen worden met cyclopentolaat 1%, het afwijkende advies van anders druppelen beneden de 1 jaar ook op te nemen. Aangeraden wordt om kinderen jonger dan 1 jaar te druppelen met cyclopentolaat 0,5% of tropicamide 1% in plaats van met cyclopentolaat 1%. Dit staat nu in de tweede aanbeveling vermeld. Het NOG heeft dit advies ook met de leden van het NOG gecommuniceerd. De Commissie Richtlijnen en Protocollen en het bestuur zullen deze feedback van het NOG meenemen en te zijner tijd bij de herziening van de richtlijn verwerken.

picto Scholing regiocontactpersonen

Op 30 oktober is de tweejaarlijkse scholingsdag voor de regiocontactpersonen gepland. De commissie regionalisatie en het bestuur zijn in overleg met de mogelijke deelnemers om te bepalen of we deze scholingsdag kunnen laten doorgaan. De regiocontactpersonen worden hierover geïnformeerd.

pictoExterne informatie

Zorginspirator
Zorginspirator is een objectief en onafhankelijk platform, gelanceerd op 12 februari jl. en gemaakt voor alle medewerkers in de zorg én voor mensen die (opnieuw) in de zorg willen werken.
De bezoekers van Zorginspirator gaan op zoek naar passende, inspirerende loopbaanpaden en Zorginspirator toont het beste passende onderwijs bij hun keuzes. Om dit te realiseren, bieden zij alle geïnteresseerde onderwijsaanbieders met kwalitatief hoogwaardig aanbod de mogelijkheid hun onderwijs op te laten nemen in de Zorginspirator. Als hun onderwijs het best passend is bij het getoonde loopbaanpad, of bij de ontwikkelopties, wordt het aan de bezoeker getoond, met een link om de eigen site van de aanbieder te bezoeken. Meer informatie is te vinden via www.zorginspirator.nl.


Enquête via de Italiaanse beroepsvereniging van orthoptisten
We are launching an international study in the form of an online questionnaire, on developments in the profession of orthoptist, and your opinions on technological innovations.
The profession of orthoptist is undergoing a transformation and regulations are changing.
Many people, children and adults, need support and care addressing neurological, vestibular and cognitive disorders. Vision is central to these disorders and influences the quality of life.
The future of neuro-visual health lies in the analysis of eye movements.

Today, we invite you to participate in a survey which aims to detail the wealth of clinical activities of the orthoptist as well as to present to you the technological innovations of neuro-visual health.

To participate: https://www.orasis-ear.com/surveyp1.php

The link to the scientific documentary on our research on eye movements and learning disabilities at the IRIS laboratory.

The summary of anonymous results will be communicated to all those who participate in both parts of the questionnaire.
We thank you for your attention and take advantage of this summer period to better prepare for our future.

Kind Regards,

Zoï Kapoula, PhD, HDR, EMBA
Directrice de Recherche CNRS,
CEO Orasis-EAR
www.orasis-ear.com


Symposium Bartiméus
Bartiméus organiseert op 27 oktober het symposium 'Neem je tijd - en verbeter je zelfredzaamheid' in een online omgeving. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Op het programma van deze avond staan onder meer de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van het zien in de kinderjaren. Meer informatie vind je hier.


Colofon

Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de NVvO, de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten © NVVO - Alle auteursrechten voorbehouden. Wilt u reageren op deze nieuwsbrief? Stuur dan een e-mailbericht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Nieuwe e-mailadressen of wijzigingen in bestaande e-mailadressen kunnen alleen worden doorgeven via het wijzigingsformulier.


 

Nieuwsbrief 23 juni 2021

Uitgave van de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten28 september 2020 Algemene Ledenvergadering 20 november Vanwege de maatregelen en risico’s die nog steeds gelden met betrekking tot...

Lees meer...

Nieuwsbrief 17 augustus 2020

Uitgave van de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten28 september 2020 Algemene Ledenvergadering 20 november Vanwege de maatregelen en risico’s die nog steeds gelden met betrekking tot...

Lees meer...

Nieuwsbrief 28 september

Uitgave van de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten28 september 2020 Algemene Ledenvergadering 20 november Vanwege de maatregelen en risico’s die nog steeds gelden met betrekking tot...

Lees meer...